วารวัยของดอกไม้
น้ำแข็งผาพบพานสายลมอุ่น
ดื่มด่ำความหวาน
ไออุ่นยามเช้า
สวัสดีเพื่อนได
ความลับฤดูฝน
มิตรภาพดาวตก
ท้องฟ้าสวยงามเสมอ
นกน้อยจากรัง
ใบไม้ในสายลมหนาว
กลับเศษเป็นส่วน
ฟ้าในคืนหนาว
บริโภคนิยม
MBK Indy Books
ขอเวลานอก
ทางแยก
ลำธารใจในทะเลทราย
แพ้ชนะ
สิ่งที่ความเงียบบอกเรา
ยุคใหม่ การเมือง
ยินดีที่ได้รู้จัก
คิดไม่ได้กับไม่ได้คิด
จดหมายจากดวงใจ
นับ 1 ถึง 10
เรื่องกระจกใสๆ
ตายเปล่า
โบกพ้นบินผ่าน
เวลาที่มีค่า
Exit
ชีวิตที่ผ่านมา
The Silent War of the Worlds
งานคือเงิน เงินก็คือเงิน
เจ็ดยอดมนุษย์
เพื่อน เพื่อน
The Day After Day
มหาวิทยาลอก
ลา ละลายละลาย
บ้านแสนสุข
Stop motion
ยุคใหม่ การเมือง

Since March 22nd, 2005

ยุคใหม่ การเมือง

หลังจากเปลี่ยนผู้นำพรรคฝ่ายค้าน ก็ได้มีการใช้กลยุทธ์ใหม่ในการทำงานตรวจสอบรัฐบาล โดยทำการนำเข้าเครื่อง Time Machine จากบริษัทจากประเทศอังกฤษ และเร่งเวลาให้เร็วขึ้น จาก 4 ปีกลายเป็น 4 เดือน จากนั้นสังเกต และจดบันทึก ตัวParameter ต่างๆ เพื่อนำมาคำนวณหาประสิทธิภาพของรัฐบาล

ผลสรุปออกมาให้ประชาชนเห็นว่า รัฐบาลนี้มีตัวเลขประสิทธิภาพลดลงอย่างน่าตกใจ แต่เหล่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลับยังมอบความเชื่อใจให้รัฐบาล บริหารประเทศ โดยใช้รัฐมนตรีชุดเดิมต่อไป นับว่ากลยุทธ์ใหม่ของฝ่ายค้านนี้ได้ผลอย่างมาก รัฐบาลจึงต้องปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นเพื่อประชาชน ของประชาชน ที่ตาดำๆทุกคน(สำนักข่าว memento)

 

     Share

<< ยินดีที่ได้รู้จักสิ่งที่ความเงียบบอกเรา >>

Posted on Wed 27 Jul 2005 0:38

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh