สวัสดีเพื่อนได
ความลับฤดูฝน
มิตรภาพดาวตก
ท้องฟ้าสวยงามเสมอ
นกน้อยจากรัง
ใบไม้ในสายลมหนาว
กลับเศษเป็นส่วน
ฟ้าในคืนหนาว
บริโภคนิยม
MBK Indy Books
ขอเวลานอก
ทางแยก
ลำธารใจในทะเลทราย
แพ้ชนะ
สิ่งที่ความเงียบบอกเรา
ยุคใหม่ การเมือง
ยินดีที่ได้รู้จัก
คิดไม่ได้กับไม่ได้คิด
จดหมายจากดวงใจ
นับ 1 ถึง 10
เรื่องกระจกใสๆ
ตายเปล่า
โบกพ้นบินผ่าน
เวลาที่มีค่า
Exit
ชีวิตที่ผ่านมา
The Silent War of the Worlds
งานคือเงิน เงินก็คือเงิน
เจ็ดยอดมนุษย์
เพื่อน เพื่อน
The Day After Day
มหาวิทยาลอก
ลา ละลายละลาย
บ้านแสนสุข
Stop motion
หลับฝืน ตื่นฝัน
ที่นั่งประจำ
Function : Love
จงแสดงวิธีทำ
นับ 1 ถึง 10

Since March 22nd, 2005

นับ 1 ถึง 10

ผู้เป็นมารดากำลังสอนให้ลูกชายที่เพิ่งพูดได้เป็นคำๆ นับเลข

“หนึ่ง”

“อ๋อง”

“ไม่ใช่ลูก นับหนึ่ง”

“อึ่ง”

“สอง”

“อ๋อง”

“สาม”

“อ๋าม”

“สี่”

“อี่”

“ห้า”

“อ้า”

“หก”

“อก”

“เจ็ด”

“เอ็ด”

“แปด”

“แอด”

“เก้า”

“อ้าว”

“สิบ”

“อิบ”

“หวยออกไรลูก”

“อิบอี่”

“เปลี่ยนเลขบ้างสิบลูก เอาเลขอื่นบ้างนะ”

     Share

<< เรื่องกระจกใสๆจดหมายจากดวงใจ >>

Posted on Wed 20 Jul 2005 23:05

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh