ฟ้าในคืนหนาว
บริโภคนิยม
MBK Indy Books
ขอเวลานอก
ทางแยก
ลำธารใจในทะเลทราย
แพ้ชนะ
สิ่งที่ความเงียบบอกเรา
ยุคใหม่ การเมือง
ยินดีที่ได้รู้จัก
คิดไม่ได้กับไม่ได้คิด
จดหมายจากดวงใจ
นับ 1 ถึง 10
เรื่องกระจกใสๆ
ตายเปล่า
โบกพ้นบินผ่าน
เวลาที่มีค่า
Exit
ชีวิตที่ผ่านมา
The Silent War of the Worlds
งานคือเงิน เงินก็คือเงิน
เจ็ดยอดมนุษย์
เพื่อน เพื่อน
The Day After Day
มหาวิทยาลอก
ลา ละลายละลาย
บ้านแสนสุข
Stop motion
หลับฝืน ตื่นฝัน
ที่นั่งประจำ
Function : Love
จงแสดงวิธีทำ
เราจะไม่ทิ้งกัน
ประกาศ "พัก"
เส้นทางการเดินเงิน
เส้นทางการเดินเงิน
ฉันจะออกไปค้นหาตัวเองทำไม?
ทางของเรา ทางของใคร
ค้าขายรุ่งเรือง
The Silent War of the Worlds

Since March 22nd, 2005

The Silent War of the Worlds

แผนยึดครองโลกของเราสำเร็จได้ ด้วยเทคโนโลยีที่เราส่งไปบนโลกเมื่อหลายพันปีก่อน เผ่าพันธุ์มนุษย์โง่เขลาลงเรื่อยๆ อย่างที่เราคาดการณ์ไว้จริงๆ ซึ่งถือว่าใช้เวลาน้อยมากในการทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์ เราไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเหมือนบรรพบุรุษของเรา แต่พวกท่านก็ถือได้ว่า เป็นผู้สละเลือดเนื้อเพื่อความอยู่รอดของพวกเรา เราจึงควรยกย่องท่านเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย สำหรับ ‘Computer’ อาวุธอันตรายที่ทำให้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้น จะไม่มีใครสามารถเปิดมันได้ ขอให้ทุกท่านวางใจได้ มีการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา และจนกว่าเราจะใช้มันเพื่อหาอาณาจักรใหม่ของเราต่อไป เชิญทุกท่านร่วมงานเฉลิมฉลอง สนุกกันให้เต็มที่ ดื่ม!

     Share

<< งานคือเงิน เงินก็คือเงินชีวิตที่ผ่านมา >>

Posted on Mon 4 Jul 2005 2:07

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh